KALENDÁŘ

APA POKRAČUJE V PROGRAMU NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ PRODUCENTŮ, AKTUALNÍ UZÁVĚRKA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 30.9.

Asociace producentů v audiovizi (APA) doporučuje konkrétní vzdělávací programy, při udělování podpory je bude upřednostňovat. Je však otevřena i novým podnětům ze strany žadatelů. Podpora není udělována automaticky, výběr provádí představenstvo APA. Stipendia jsou udělována ve výši 50% kurzovného, podmínkou je zaslání vyplněné žádosti včetně příloh. Rozhodnutí o udělení finanční podpory obdrží žadatel do tří týdnů po uzávěrce.

Formulář žádosti zašleme na vyžádání. Přihlášky o stipendia zasílejte na poštovní adresu - Asociace producentů v audiovizi, Národní 28, Praha 1, 110 00 nebo naskenované na emailovou adresu apa@asociaceproducentu.cz

Program na podporu účasti producentů na vzdělávacích programech funguje od poloviny roku 2013. Stipendium dosud získali: Zuzana Bieliková (Media Business School-Marketing and International Distribution), Kristýna Hněvsová a Michael Kaboš (Institut dokumentárního filmu - Ex Oriente), Pavlína Kalandrová - DURAC Film (Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava - Emerging Producers), Pavla Kubečková (DOK.Incubator), Artemio Benki  (EURODOC Production), studenti katedry animace FAMU (Cartoon Movie), Jiří Konečný (DOKincubator).

<<< ZPĚT