KALENDÁŘ

APA POKRAČUJE V PROGRAMU NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ PRODUCENTŮ. AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKA JE 30.ČERVNA

APA otevřela Program na podporu účasti producentů na vzdělávacích programech v roce 2013. Program se setkal s velkým zájmem uchazečů, pokračoval proto i v roce 2014. Stipendia APA v minulém roce získali : Jiří Konečný (DOK.Incubator), Karla Stojáková (Trans Atlantic Partners), Filip Bobiňski (European TV Drama Lab), Marek Novák (International Producing), Michaela Strnad (Serial Eyes), Monika Jančová (Essential Legal Framework - Digital strategies: Financing, Marketing and Distribution), Michal Kráčmer (Maia Workshops) a Kateřina Šafaříková (EURODOC).

Stipendijní program podpořila APA v roce 2014 téměř trojnásobnou částkou, než v předešlém. Podporu získalo celkem osm stipendistů, čtyři z nich jsou členy APA. Učast na kurzech hodnotí účastníci pozitivně:

Karla Stojáková: „Trans Atlantic Partners doporučuji všem producentům, kteří hledají pro své filmy možnosti koprodukce s USA a Kanadou"

Jiří Konečný: „Hlavní důvody vysoké úrovně spatřuji ve skvělém složení lektorujících odborníků a v podařeném výběru ostatních projektů. I na těch jsme se mohli hodně naučit, když jsme se účastnili rozboru jejich práce. Podstatnou složkou programu je prezentace projektů na industry panelu DOK.Preview v rámci festivalu DOK Leipzig – považuji ji za povedenou a za užitečnou pro náš projekt.“

Marek Novák: „International Producing je kurz zaměřený na čerstvé absolventy produkce, kteří znají postup vývoje a výroby filmu, ale doposud postrádají příslušné zkušenosti a kontakty s mezinárodním přesahem. Účast v kurzu vřele doporučuji zejména čerstvým absolventům oboru filmové produkce a profesionálům se zájmem o evropské koprodukce, kteří ještě nejsou zavedenými osobnostmi ve svých domácích teritoriích a nemají pokročile rozpracován projekt s potenciálem pro účast na pokročilejších platformách  jako jsou například ACE či EAVE.“

Asociace doporučuje konkrétní vzdělávací programy, při udělování podpory je bude upřednostňovat, je však otevřena i novým podnětům ze strany žadatelů. Podpora není udělována automaticky, výběr provádí představenstvo APA.Stipendia jsou udělována ve výši 50% kurzovného, podmínkou je zaslání vyplněné žádosti včetně příloh. Uzávěrka žádostí v tomto roce je 31.března, 30.června, 30.září a 20.prosince. Rozhodnutí o udělení finanční podpory obdrží žadatel do tří týdnů po uzávěrce, podpora je udělována zpětně jen ve výjimečných prípadech. Žádosti o stipendia se podávají naskenované na emailovou adresu apa@asociaceproducentu.cz

 

 

<<< ZPĚT