KALENDÁŘ

ČESKÝ FILM JE DOBRÁ ZNAČKA, KTERÁ MÁ STÁLE POTENCIÁL, ŘÍKÁ VÝZKUM APA

Navzdory rostoucím možnostem sledování audiovizuálního obsahu přes internet za něj v loňském roce naprostá většina české populace (87%) alespoň někdy zaplatila. V loňském roce zaplatilo za vstupenku do kina 72% obyvatel České republiky starších 15-ti let, 40% si koupilo DVD či Blue Ray a 26% zaplatilo za stažení nebo přehrání filmu, seriálu či dokumentu přes internet. Vyplývá to z rozsáhlého a unikátního výzkumu audiovizuálního trhu v ČR, který v závěru loňského roku realizovala Asociace producentů v audiovizi (APA) ve spolupráci s agenturou Millward Brown.

„Audiovizuální trh se vyvíjí, ochota diváků platit je pro nás velmi důležitá. Tímto výzkumem padá mýtus, že platit nechtějí,“ shrnuje výsledky šetření producent Vratislav Šlajer. Za audiovizuální obsah se stále nejčastěji platí v kinech, ale frekvence návštěv mírně klesá. Návštěva kina totiž patří mezi nejnákladnější volnočasové aktivity, v průměru za ni pokaždé (vstupenka, včetně jídla či nápojů) zaplatíme 310,-Kč. „Cena hraje určitou roli při post racionalizaci, ale není primární. Současné návštěvy kina jsou však realizovány spíše vyšší frekvencí „intenzivních“ návštěvníků - svobodných, finančně lépe situovaných, pro které cena lístku nehraje zásadní roli,“ konstatuje výzkumný tým agentury Millward Brown. Jak je zřejmé z dat Unie filmových distributorů, za posledních deset let se počet diváků v kinech ustálil na více než 11 milionech ročně, a to přes významný nárůst počtu premiérových představení (v roce 2000 šlo do distribuce 164 premiérových titulů, v roce 2014 jich bylo již 264). „Významný nárůst počtu premiér, který umožnila digitalizace kin, je pro diváky dobrá zpráva. Přestože díky tomu dochází k významnému zkrácení distribučního cyklu a film se v kinech udrží kratší dobu, jakékoliv omezování nabídky by bylo špatným krokem,“ uvedl na dnešní prezentaci výzkumu předseda představenstva APA Pavel Strnad.

„Frekvence sledování filmů na internetu je v současnosti mnohem vyšší než v kině,“ upozorňuje výkonná ředitelka agentury Millward Brown pro střední Evropu Petra Průšová a dodává: „Internet se stal již přirozenou součástí životního stylu. Posiluje požadavek na široký výběr a rychlou dostupnost obsahu.“  Jak potvrzuje výzkum APA, 57% české populace používá internet každý den, 46% sleduje na internetu audiovizuální obsah a 69% shlédne na internetu alespoň jeden film měsíčně. Naprostá většina je přitom stažena z úložišť nebo torrentů, kam byla uložena bez souhlasu majitelů práv. Za sledování či stahování filmu či seriálu na internetu platí jen 39% respondentů výzkumu, kteří je v posledním roce sledovali přes internet, z toho pouze 6% pravidelně.

Výsledky výzkumu APA také potvrdily dobrou pozici českého filmu. Naprostá většina české populace si český film spojuje s kvalitou (88%) a jedinečností (78%), má podle nich dlouhou historii (84%) i dobré jméno ve světě (76%). Nadpoloviční většina obyvatel ČR je přesvědčena, že kvalita českých filmů je stále stejná, či se zvyšuje. Láká je hlavně blízkostí a obsahovou srozumitelností., film si vybírají zejména kvůli oblíbenému žánru a hereckému obsazení. „Český film je dobrá značka, která má stále potenciál,“ dodává k výsledkům výzkumu Petra Průšová. Oblíbenost českého filmu mezi diváky potvrzují i data Unie filmových distributorů: podíl na návštěvnosti českých filmů převyšuje dlouhodobě podíl na premiérách a Česká republika je tak ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi z hlediska návštěvnosti evropských filmů na šestém místě za Francií, Itálií, Dánskem, Německem a Švédskem.  “Z médií by se mohlo zdát, že český film trpí kvalitou i návštěvností. Je však velmi potěšitelné, že diváci to vidí jinak,“ reaguje producent Vratislav Šlajer.

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace České republiky starší 15-ti let (kvóty pro pohlaví, věk, vzdělání, region, velikost místa bydliště) na základě osobních rozhovorů. Hlavní dotazování proběhlo na primární cílové skupině 1000 respondentů, kteří v posledním roce sledovali placený audiovizuální obsah (zaplatili za lístek do kina, koupili si DVD či Blue Ray, zaplatili za stažení/ přehrání audiovizuálního obsahu na internetu). Data byla zasazena do kontextu reálných dat o návštěvnosti kin či sledování televize od Unie filmových distributorů, Asociace televizních organizací a České televize.

V Praze, 19.3.2015

Prezentaci Výzumu audiovizuálního trhu v ČR najdete zde.

<<< ZPĚT