KALENDÁŘ

KRÁSNO, DÍRA U HANUŠOVIC, ALOIS NEBEL: TITUL FILM FRIENDLY 2014 ZÍSKÁVÁ FILMOVÁ KANCELÁŘ JESENÍKY

Plzeň, 2. 5. 2015 – Prvním držitelem ocenění Film Friendly určeného regionálním subjektům, které jsou nejvstřícnější filmařům, se stala filmová kancelář Jeseníky (Jeseníky Film Office). Kancelář zvítězila díky aktivní komunikaci s filmaři, efektivní koncepci získávání filmových projektů pro region a následnému úspěšnému využívání audiovizuálních děl k jeho propagaci.

Předání ceny z rukou vedoucí filmové kanceláře Czech Film Commission Ludmily Claussové, výkonné ředitelky Asociace producentů v audiovizi Kateřiny Weissové a generální ředitelky agentury CzechTourism Moniky Palatkové proběhlo 2. května v průběhu slavnostního zakončení filmového festivalu Finále Plzeň. Sošku převzal Jan Závěšický, předseda správní rady Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. „Máme z ocenění velkou radost a doufáme, že vítězství v soutěži na náš kraj upozorní další filmaře. Snažíme se aktivně pracovat s filmovým průmyslem, protože přináší do regionu peníze i návštěvníky. Doufáme, že nám vydrží podpora našich členů a partnerů, Olomouckého kraje a dalších veřejných i soukromých hráčů, za kterou moc děkujeme a bez které by to nešlo,“ uvedl Závěšický.

Výroční ocenění Film Friendly je společnou iniciativou Asociace producentů v audiovizi, filmové kanceláře Czech Film Commission a agentury CzechTourism. Porota složená se zástupců všech tří organizací hodnotila 12 přihlášených subjektů, a to především ve dvou rovinách: práce s filmaři před natáčením i během samotné produkce a zužitkování natáčení a filmů vzniklých v regionu ve svých marketingových aktivitách. V prvním, úvodním ročníku soutěže se výjimečně oceňovaly nejen aktivity uplynulého roku, ale i let předchozích. Právě z tohoto pohledu bodovaly u poroty vítězné Jeseníky, kde se místní filmová kancelář spolupráci s filmaři věnuje systematicky od roku 2012, a zároveň její mateřská organizace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu aktivně využívá natáčených filmů a TV projektů k propagaci destinace.

Dlouhodobě povzbuzujeme regiony ke spolupráci s filmaři a rok od roku cítíme z regionů větší vstřícnost a zájem, aby se u nich natáčelo. Ocenění Film Friendly je zhodnocením jejich snahy. Ukázalo se, že soutěž je velmi kladně přijímána a je o ni zájem. Rozhodnutí o jednom jediném vítězi tak nebylo snadné, měli jsme čtveřici adeptů na vítěze – vedle Jeseníků to byly Ostrava, Východní Čechy a Karlovarský kraj. Ti všichni mají funkční kontaktní místo pro filmaře, aktivně komunikují směrem k produkcím a zároveň využívají natáčené projekty v marketingu destinace,“ uvedla Ludmila Claussová, vedoucí Czech Film Commission.

Vítězná kancelář Jeseníky Film Office se v minulosti podílela například na natáčení snímků Krásno, Díra u Hanušovic nebo aktuálně na dokumentu Krajina. Díky vstřícnému jednání získala od filmových producentů velmi dobré ohlasy. „Funkční regionální filmové kanceláře jsou pro producenta velice přínosné. Pomáhají nám se rychle zorientovat v místním prostředí a jsou zdrojem důležitých informací, kontaktů. V ideálním případě mohou pomoci nalézt i nějaké regionální zdroje financování. S touto formou spolupráce z natáčení filmu Díra u Hanušovic mám já osobně velmi dobrou zkušenost,“ uvedl producent Ondřej Zima.

Velkou předností kanceláře Jeseníky Film Office byla její schopnost ukázat se jako „film friendly“ i potenciálním návštěvníkům. „Putovat po stopách filmových hrdinů a hrdinek místy, která znáte ze stříbrného plátna, má pro řadu lidí zvláštní kouzlo. Místa, kde vznikly oblíbené filmy, se ale nestávají cílem filmových turistů sama od sebe. To si velmi dobře uvědomili právě v Jeseníkách, kde v posledních letech vzniklo několik úspěšných filmově turistických produktů v návaznosti na filmy Alois Nebel, Krásno či Kladivo na čarodějnice,“ objasňuje Monika Palatková, generální ředitelka agentury CzechTourism.

Také v dalších ročnících si soutěž bude klást za cíl nadále zvyšovat povědomí o přínosech audiovizuální produkce, povzbuzovat regiony k aktivnějšímu přístupu k filmovým natáčením a poukazovat na výhody cíleného marketingu prostřednictvím filmového turismu. „Těšíme se na pokračování soutěže a do budoucna bychom rádi oceňovali i jednotlivé osoby či konkrétní místa natáčení, protože bez součinnosti jednotlivců na straně lokací se natáčení realizuje jen těžko,“ doplnila Ludmila Claussová.

Více informací o soutěži a seznam zúčastněných naleznete na: www.filmfriendly.cz

Kontakty pro media:

Tomáš Svoboda

PR manažer, Czech Film Commission

T 724 329 956, E tomas@filmcommission.cz, www.filmcommission.cz

Michaela Klofcová

Vedoucí oddělení Media Relations, CzechTourism

T 221 580  274, 775 930 924, E klofcova@czechtourism.cz, www.czechtourism.cz

Asociace producentů v audiovizi byla založena v roce 1994 a sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého hraného, dokumentárního a animovaného filmu, tak z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby. Hlavním cílem činnosti asociace je ochrana a prosazování zájmu producentů, jednání s profesními svazy, ochrannými autorskými organizacemi či orgány státní správy.

Czech Film Commission je národní filmová kancelář, která podporuje a propaguje audiovizuální produkci v České republice a filmovým producentům poskytuje informace a rady pro co nejefektivnější natáčení v ČR. Byla založena v roce 2004 a od roku 2013 je součástí Národního filmového archivu, příspěvkové organizace Ministerstva kultury.

CzechTourism je národní turistická centrála, jejímž cílem je propagovat Českou republiku jako ideální turistickou destinaci v zahraničí i na domácím trhu. Jedním z nosných témat pro prezentaci Česka se v posledních letech stal filmový turismus. Tato snaha vyvrcholí v letošním roce spuštěním mobilní aplikace Czech Film App a marketingové kampaně s názvem „Česko. Země jako z filmu“.  Česká centrála cestovního ruchu byla založena v roce 1993 a je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj.

<<< ZPĚT