KALENDÁŘ

NOVÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ JE ZÁSADNÍ ZMĚNOU V POLISTOPADOVÉ HISTORII ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

Asociace producentů v audiovizi vítá změny zákona o audiovizi, které dnes schválila vláda. Návrh novely zákona zpracovalo Ministerstvo kultury ve spolupráci se Státním fondem kinematografie.

Novela audiovizuálního zákona zavádí systematickou podporu filmové tvorby ze státního rozpočtu formou každoroční dotace. Její výše bude odpovídat výnosům, které získá Fond z audiovizuálních poplatků za předchozí rok. V současnosti se tento výnos pohybuje kolem 200 mil Kč ročně. Tato částka by se tedy od příštího roku měla díky státní dotaci téměř zdvojnásobit. Vláda tak následuje většinu členských zemí Evropské unie, kde se stát na podpoře filmové tvorby podílí. "Jsme rádi, že vláda přijala spoluzodpovědnost za budoucnost české filmové tvorby a bude se podílet na jejím financování stejným dílem jako soukromý sektor,“ hodnotí novelu předseda představenstva APA Pavel Strnad. Zároveň novela významně upravuje proces poskytování podpory z prostředků Fondu, zejména zvýší transparentnosti při rozhodování členů Rady o jednotlivých projektech.

Vládou dnes schválená novela audiovizuálního zákona také zjednodušuje a činí flexibilnějším systém filmových pobídek - žadatelé budou moci podávat žádosti kdykoli během fiskálního roku. Navrhované změny umožní plné využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí odchodu potenciálních investorů, tedy zahraničních produkcí, do států, které na rozdíl od České republiky problémy s finančním krytím nemají a garance filmové pobídky je v nich možná okamžitě a kdykoli během fiskálního roku. “Je velmi důležité, že systém filmových investičních pobídek byl konečně dotažen a stává se tak funkčním a skutečně konkurenceschopným nástrojem rozvoje českého filmového průmyslu,” oceňuje dnes schválenou vládní předlohu novely producent Radomír Dočekal.

<<< ZPĚT