KALENDÁŘ

APA VYZÝVÁ K NALEZENÍ DOHODY OHLEDNĚ DIGITALIZACE

Asociace producentů v audiovizi se znepokojením sleduje spor mezi zástupci Asociace českých kameramanů (AČK) a vedením Národního filmového archivu (NFA), který před několika dny znovu eskaloval otevřeným dopisem ministrovi kultury ČR a předsedovi vlády ČR.

APA opakovaně vyzývala zástupce AČK a vedení NFA, aby společně našli shodu nad otázkou způsobu digitalizace filmových děl, která spravuje NFA. Nesouhlasíme se způsobem, jakým AČK medializuje odborný spor o digitalizaci a převádí ho do osobní roviny.  V roce 2009 stála APA u vzniku první koncepce digitalizace zlatého fondu české kinematografie, která konstatovala, že je třeba co nejdříve začít s digitalizací a doporučila ministerstvu kultury vyčlenit dostatečné prostředky tak, aby do konce roku 2015 mohlo být digitalizováno 200 zásadních děl české kinematografie. Bohužel k dnešnímu dni nebyla zdigitalizována ani desetina filmů a neustále se jen vedou spory o způsob digitalizace. 

Přitom se jedná o mimořádně důležité téma pro českou kinematografii. Digitalizace původních filmových materiálů a výroba nových digitálních kopií je požadavek současného audiovizuálního trhu, na který je nezbytné reagovat, jinak se staré české filmy přestanou objevovat v kinech a v televizním vysílání. To by samozřejmě mělo negativní dopad nejen na příjmy z šíření těchto děl, ale i na filmové vzdělání mladé generace, která by neměla tyto snímky kde zhlédnout. Většina filmových projekcí je v současné době digitální a televizní vysílatelé požadují pro vysílání filmy výhradně ve vysokém rozlišení. 

Chápeme, že na jedné straně stojí požadavek NFA, který má za úkol podle archivních pravidel digitalizovat filmy, k nimž má práva výrobce stát, v původní podobě jak byly vyrobeny a na druhé straně touha autorů, aby byly staré české filmy promítány a vysílány v co nejlepší kvalitě, což v podstatě znamená jejich remastering. Vyzýváme proto obě zainteresované k odborné diskusi a rychlému nalezení dohody tak, aby obě strany měly možnost realizovat svůj záměr. Řešení odborného sporu prostřednictvím osobních útoků v médiích poškozuje dobrý obraz české kinematografie a může mít negativní dopad na celý proces digitalizace. Prioritou by přece mělo být, aby staré české filmy mohly být zpřístupněny co největšímu počtu diváků i v éře digitální distribuce. 

 

V Praze dne 14. ledna 2016

<<< ZPĚT