KALENDÁŘ

Bilance roku 2017: český filmový průmysl v oblasti reklamy a zahraniční zakázky ztrácí konkurenceschopnost, domácí produkce dosáhla historickém vrcholu

Český audiovizuální trh v roce 2017 již druhý rok po sobě zaznamenal mírný propad. Dokazují to data Asociace producentů v audiovizi (APA), která již od roku 2002 sbírá a vyhodnocuje údaje o obratu svých členů – nezávislých producentů v oblasti zahraniční zakázky, reklamy, české filmové a televizní tvorby, dokumentu a animace. Celkový obrat českých produkčních společností sdružených v APA ve srovnání s rokem 2015, kdy dosáhl svého vrcholu, poklesnul o 7 %. Trend trhu určují zejména produkce zabývající se zahraniční zakázkou (ty ve srovnání s rokem 2015 poklesly o 0,546 mld Kč, s rokem 2016 pak o 0,4 mld Kč) a reklamní produkce. Zde sice naznačují data mírný nárůst, ten však pouze odráží rozšíření členské základny APA. Po odečtu obratu členů, kteří do APA vstoupili letos, však i zde zaznamenáváme pokles ve srovnáním s rokem 2016 a dostáváme se pod hodnotu 2 mld Kč. Obraty nezávislých produkcí v oblasti české filmové a televizní tvorby překonaly v roce 2017 1 mld Kč a vyšplhaly se tak na historicky nejvyšší hodnotu. 

​Č

Stagnace reklamních produkcína úrovni obratů kolem 2 mld Kč je kromě globálních trendů (například přechod na nová média, vznik nových digitálních produkcí, nutnost snižování rozpočtů) v České republice výrazně posílena také loňským ukončením intervencí České národní banky, které zahraničním klientům zakázky v ČR zdražilo. Nejtíživějším problémem jsou však termíny k získání povolení pro zábor lokacíjež prodloužila novela silničního zákona. Vstoupila v platnost k 1. lednu 2016 a snížila flexibilitu produkcí vůči zahraničním partnerům již v roce 2016. Během roku 2017 však již dramatickým přesunem zahraničních i domácích klientů do jiných zemí, kde jsou legislativa i místní samospráva vůči audiovizuálnímu průmyslu výrazně vstřícnější, zasadila konkurenceschopnosti české reklamní produkce ránu daleko zásadnější.  Podle ankety mezi členy APA přišly vloni reklamní produkce kvůli dlouhým lhůtám k získání záborů na lokace o 20–50 % zakázek, některé také musely omezit počet svých zaměstnanců.

Kromě nákladů, které prošly účetnictvím českých produkcí, zde jejich zahraniční klienti v oblasti reklamy utratili za cestovní náklady, ubytování a stravování zahraničních štábů v průměru dalších 3-10 % objemu zahraničních investic.

Celkové obraty nezávislých producentů nejvíce v loňském roce ovlivnilpokles v oblasti zahraniční televizní a filmové zakázky. Ve srovnání s rokem2015, kdy dosáhly svého maxima od zavedení systému filmových pobídek, se snížily o 15 %, ve srovnání s rokem 2016 o 12 %. To vše navzdory stabilizaci financování filmových pobídek v rámci rozpočtu Státního fondu kinematografie, po dobrých zkušenostech zahraničních štábů z předchozích natáčení v ČR, a zejména navzdory novele audiovizuálního zákona, která vloni systém filmových pobídek více otevřela, zjednodušila a učinila je dostupnější. I v tomto směru Česká republika ztrácíve srovnání se zahraničím konkurenceschopnost. Podle aktuálních dat, jež má APA k dispozici, je systém filmových pobídek v současnosti zaveden ve 24 ze 28 členských zemí Evropské unie.  Pouze4 z nich – tedy 16 %- mají výši vratky nastavenou na 20 %, ve všech ostatních zemích mají zahraniční producenti podmínky k zakázce výrazně vstřícnější.  

 

Ztráta konkurenceschopnosti české zakázkové tvorby se výrazně projevuje zejména u nákladných projektů velkých produkčních společností, právě zde hraje při rozhodování o lokaci pro natáčení výše vratky významnější roli. Nejvyšší zahraniční investici ve výši cca 1,1 mld Kč přineslo v roce 2016 natáčení historického seriálu Knightfall, na kterém se podíleli členové APA Stillking Films a Barrandov Studios, resp. Britannia s 1 mld Kč prostřednictvím společnosti Film United. Jedním z důvodů přesunu natáčení další sezóny seriálu Britannia do Velké Británie je však právě také nižší sazba filmové pobídky v ČR, podobně došlo za poslední rok k přesunu několika dalších výrazných projektů plánovaných u nás kvůli výši pobídky do zahraničí, zejména do Maďarska. V roce 2017 se tak podíl vysokorozpočtových, zejména televizních projektů výrazně snížil: nejnákladnějšími projekty byly seriály Carnival Row pro Amazon (Stillking), který české ekonomice vloni přinesl 800 mil Kč, a Genius, který prostřednictvím stejné produkce přinesl 335 mil Kč. 

Zahraničním projektem, který v loňském roce obdržel nejvyšší vyplacenou pobídku, byl seriál Knightfall (Stillking) ve výši 177 mil Kč, následují seriál Britannia (Film United) s vyplacenou pobídkou ve výši 141 mil Kč a The Adventurers (MILK and HONEY PICTURES) s vyplacenou pobídkou 56 mil Kč. I to jsou částky výrazně nižší než nejvyšší pobídky vyplacené v předchozím roce.  

Kromě tzv. uznatelných nákladů, které procházejí důkladným auditem, a z nichž zahraniční producent dostává zpět 20 %, dosahovaly podle statistiky APA další náklady zahraničních filmových společností v České republice v průměru 3–30 % dalších zahraničních investic. 

Česká filmová a televizní produkce dosáhla v loňském roce historického maxima, obraty členů APApřekročily rekordní hranici 1 mld Kč. Výrazné navýšení rozpočtu Státního fondu kinematografie – po mimořádné dotaci vlády v roce 2016 a účinností novely zákona o audiovizi v roce 2017, kdy fond disponoval rozpočtem ve výši 370 mil Kč, se začíná do možností a produktivity českých filmových produkcí významně promítat. Novela od loňského roku také výrazně otevřela a zjednodušila systém filmových pobídek, které se tak staly dostupnější i pro domácí tvůrce.

Poprvé letos členové APA identifikovali obraty dle primárních způsobů distribuce: obraty za českou nezávislou produkci určenou pro kina dosáhly 605 mil Kč, pro televizní vysílání 407 mil Kč a pro on-line distribuci 28 mil Kč. Televizní vysílatelé jsou dalším důležitým partnerem nezávislých producentů, navíc se začínají postupně prosazovat domácí on-line platformy. V České televizi došlo v loňském roce k mírnému snížení podílu výroby nezávislých producentů, a to o 2 %. Obavy však vzbuzuje zejména omezení možnosti externí výroby v souvislosti s opětovnou změnou pravidel pro odpočty DPH v následujícím období. 

 

Srovnání podílu externí výroby v ČT (nezahrnuje sport, zpravodajství, akvizice):

(Zdroj: Česká televize)

 

Divácká popularita české produkce na loňský rekordní výsledek nedosáhla 

Distributoři uvedli v roce 2017 do kin v České republice celkem 281 filmů, z toho celkem 59 premiérových snímků z domácí produkce: 32 hraných celovečerních filmů (41 v roce 2016), 21 dokumentů (20 v roce 2016) a 2 animované (4 v roce 2016). Obnovené premiéry se dočkaly i 4 digitálně restaurované verze starších českých filmů. Do kin v České republice přišlo v roce 2017 celkem 15,233 mil diváků, což je druhá nejvyšší návštěvnost od roku 1993. Podle údajů Unie filmových distributorů (UFD) dosáhly tržby v loňském roce 2,004 mld Kč.

 

Srovnání návštěvnosti a tržeb v českých kinech mezi roky 2016–2017

Loňské premiéry české produkce žádný významný divácký hit nepřinesly. Popularita filmu Anděl Páně 2, který měl premiéru v prosinci 2016, přetrvávala i v roce 2017 a celkem jej v kinech shlédlo téměř 1,3 mil diváků, většina však ještě v roce jeho premiéry. Nejúspěšnější loňskou premiérou domácí produkce tak bylo dílo Jana Svěráka Po strništi bos, v kinech jej shlédlo přes půl milionu diváků, dále zaujala rodinná komedie Špunti na vodě (400 tis diváků). Mezi 50 nejnavštěvovanějšími filmy je za rok 2017 celkem 10 snímků z domácí produkce. Následující tabulka uvádí seznam nejnavštěvovanějších filmů -  za posledních 11 let byl v čele žebříčku celkem 8krát český snímek. 

 
 

Celkem přišlo v roce 2017 na české filmy 3,39 mil diváků, což je přibližně o čtvrtinu méně ve srovnání s rokem předchozím. Podíl návštěvnosti domácí produkce dosáhnul 22,3 %, v roce 2016 to bylo 29,5 %

 

Rok 2017 z pohledu producentů animovaných filmů

 

Animace patří k filmovému oboru, který stabilně láká diváky. V žebříčku návštěvnosti kin za rok 2017 vévodil titul Já, Padouch 3, v první padesátce nejnavštěvovanějších filmů se umístilo 8 animovaných titulů, které viděly téměř 2 mil diváků, což tvoří 18 % loňské návštěvnosti v kinech. 

Česká republika produkuje v oblasti animace kromě krátkých filmů a pár dílů televizních seriálů jeden až dva   celovečerní filmy ročně. Loni diváky nejvíce zaujal Hurvínek a kouzelné muzeum. I přesto, že se u nás umístil na 22. místě (187 tis diváků), stal se z něj úspěšný exportní artikl: v současnosti eviduje prodeje do 90 zemí světa.  Tento snímek ale není typicky česky produkovaným filmem, vznikal s evropským rozpočtem částečně v evropských studiích. Právě formální kvalita zpracování je také jedním z faktorů tohoto obchodního úspěchu.

 

I přes snahu Státního fondu kinematografie trpí produkce českých animovaných filmů dlouhodobým podfinancováním. Dle loňského výzkumu dosahuje výše současných rozpočtů animované produkce u nás 11 % evropského průměru. Rozdrobení původních výrobních kapacit, zhroucení vnitřního trhu home video přechodem na digitální, a v podstatě převážně pirátskou distribuci, vedlo k transferu výrobních kapacit do „garážových“ podmínek.  Pat a Matje nejúspěšnější český animovaný seriál všech dob. Jeho další pokračování vzniká souběžně v Čechách a v Číně. Hlavním důvodem jsou zdejší nedostatečné výrobní kapacity, které se za roky půstu výrazně ztenčily. 

 

Rok 2017 z pohledu producentů dokumentárních filmů

Pokračovalo úspěšné tažení českých dokumentárních filmů světovými festivaly. Film Až přijde válka (producent Radovan Síbrt) měl premiéru na Berlinale. Celkem tři české filmy uvedl jeden z nejprestižnějších světových dokumentárních festivalů, amsterodamská IDFA. Dva se promítaly v soutěžních sekcích: Švéd v Žigulíku (producent Martin Juza) a Nic jako dřív (producenti Martin Hrubý a Pavla Kubečková). Svět podle Daliborka (producenti Vít Klusák a Filip Remunda) byl uveden spolu s několika klasiky světového filmu v prestižní sekci Masters.    

 

[1] Zdroj: Unie filmových distributorů

[2] Zdroj. Unie filmových distributorů

[3] Zdroj: Unie filmových distributorů 

<<< ZPĚT