KALENDÁŘ

Bilance roku 2018: obraty českých nezávislých producentů dosáhly historického maxima

České společnosti působící v oblasti zahraniční zakázky úspěšně uchopily příležitost, kterou nabízí dramatický rozmach produkce globálních internetových platforem a televizí

Český audiovizuální trh v roce 2018 poprvé překonal rekordní hodnotu 7,6 mld. Kč z roku 2003, které dosahoval před zavedením filmových pobídek v Maďarsku a dalších evropských zemích. Trvalo to tedy 15 let, než se Česká republika vzpamatovala ze ztráty konkurenceschopnosti a pozice klíčové destinace pro zahraniční zakázku v Evropě. Stát tehdy nedokázal reagovat na změny na trhu včas, trvalo 7 let, než zavedl systém filmových pobídek a další 4 roky, než byl schopen dlouhodobě zajistit jejich financování. Pokud česká vláda opět nebude včas reagovat na boom na globálním audiovizuálním trhu, promešká příležitost pro další příliv zahraničních investic.

Asociace producentů v audiovizi (APA) již od roku 2002 sbírá a vyhodnocuje údaje o obratu svých členů – nezávislých producentů v oblasti zahraniční zakázky, reklamy, české filmové, televizní a on-line tvorby, dokumentu a animace. Celkový obrat českých produkčních společností sdružených v APA v roce 2018 dosáhl 8,2 mld. Kč, což znamená roční nárůst ve výši téměř 30 % a ve srovnání rokem 2009, kdy se český audiovizuální průmysl propadnul na minimum, navýšení na 2,7násobek. Trend trhu určují zejména produkce zabývající se zahraniční zakázkou, které dosáhly obratu ve výši 4,926 mld. Kč, což je v datové řadě APA maximální zaznamenaná hodnota (ve srovnání s rokem 2017 se zvýšily na 260 %). Reklamní produkce vloni již potřetí za sebou zaznamenaly propad – mírný nárůst v loňském roce byl způsoben rozšířením členské základny APA, po odečtu obratů nových členů nedosáhnul na hodnotu 2 mld. Kč. Opět, při hlubším pohledu na data za rok 2018 se ukazuje, že sestupný trend stále pokračuje a bez obratů nových členů se dostává na druhou nejnižší úroveň v historii měření, cca na 1,5 mld. Kč. Obraty nezávislých produkcí v oblasti české filmové a televizní tvorby překonaly v roce 2018 1,5 mld. Kč a vyšplhaly se tak na historicky nejvyšší hodnotu. Je to však dáno natáčením historického dramatu Jan Žižka – dosud nejnákladnějšího českého filmu v historii, kde se produkční náklady v loňském roce vyšplhaly na 400 mil. Kč.

mil. Kč

 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Český film

390

243

386

487

795

613

880

800

577

621

739

795

646

852

921

1040

1522

Zahraniční 

4 545

5 024

1 542

1 961

1 371

2 133

705

744

943

1 036

1 564

2 840

3 354

3 704

3 575

3158

4926

Reklamy

2 237

2 371

2 107

2 048

1 804

2 132

1 937

1 489

2 060

2 162

1 772

1 392

1 960

2 203

2 027

2131

1753

Celkem

7 172

7 638

4 035

4 496

3 970

4 878

3 522

3 033

3 580

3 819

4 075

5 027

5 960

6 759

6 523

6329

8201

Celkové obraty nezávislých producentů v roce 2018 nejvíce ovlivnil dramatický nárůst v oblasti zahraniční televizní a filmové zakázky.  Filmové štáby do České republiky přinesly zahraniční investici ve výši téměř 5 mld. Kč. Stalo se tak navzdory tomu, že Česká republika je v současnosti jediná členská země Evropské unie, kde zahraniční investor dostane vyplacenou pobídku pouze ve výši 20 % (ve Španělsku je sice pro zahraniční produkce základní sazba 20 %, dalším zvýhodněním ve výši až 20 % je oceněno natáčení na specifikovaných lokacích, pro domácí produkce je základní sazba 25 %. V Lotyšsku je pobídka navýšena na 25 % v případě, že „Riga hraje Rigu“. Ve slovenském parlamentu je ve 2. čtení novela, která zvyšuje pobídky na 33 %). Ve všech ostatních zemích EU tak mají zahraniční producenti podmínky k zakázce výrazně vstřícnější! 

Čeští producenti se s tím dokázali v roce 2018 vyrovnat. Již během let 2016–2017 si ČR vybralo několik zahraničních produkcí pro natáčení výrazných seriálových projektů. Konkurenční boj nadnárodních on-line platforem, posílený také zvýšenou produkcí televizních vysílatelů (např. BBC nebo Canal +) způsobil nevídaný boom seriálové tvorby a vedl k dramatickému globálnímu navýšení investic do originální seriálové produkce. Výroba 10 či 12 hodin programu jedné sezony velkého výpravného seriálu trvá logicky delší dobu, než je tomu u celovečerního filmu. Producenti také do České republiky přivážejí pouze omezené zahraniční štáby a v daleko větší míře využívají místní tvůrčí pracovníky a herce. To jsou dva hlavní důvody navýšení objemu zahraničních investic. Díky vstřícnosti krajských filmových kanceláří se velká část zahraničních filmových investic utrácí mimo Prahu, v Severních a Jižních Čechách, Středočeském a Karlovarském kraji a také na Jižní a Severní Moravě. Po dobrých zkušenostech se k nám navíc zahraniční producenti vrací s natáčením dalších sezon. Podle dat Czech Film Commission u nás produkce zahraničních seriálů v roce 2018 během téměř 500 natáčecích dnů utratily bezmála 3,2 miliardy korun. Na celkovém objemu zahraniční produkce v roce 2018 měla výroba seriálů podíl kolem 65 %. 

Největším projektem loňského roku bylo natáčení první sezony fantasy seriálu Carnival Row, který pro Amazon Studios a Legendary Television v České republice vyráběla společnost Stillking. Příběh seriálu vychází z nerealizovaného filmového scénáře filmového režiséra Guillermo del Toro, který je také jedním z producentů. Seriál bude uveden v září letošního roku a v hlavních rolích v něm uvidíme Orlando Blooma (Legolas/Will Turner) a Caru Delevingne (June Moone v Suicide Squad). Tato produkce v České republice proinvestovala téměř jeden a půl miliardy korun. V současné době se připravuje natáčení druhé sezony. 

Do České republiky se také vrátilo natáčení druhé sezony historického seriálu o templářských rytířích Knightfall, který pro History Chanell vyráběla společnost Stillking. Jednu z  rolí ztvárnil Luke Skywalker, Mark Hamill. Výrobci tohoto seriálu utratili v České republice 800 mil. Kč. Společnost Stillking zároveň zajišťovala v loňské a letošním roce výrobu akčního dobrodružného seriálu Whiskey Cavalier pro Warner Bros Television. Tato produkce zde utratila 1,4 miliardy korun. 

Společnost Czech Anglo Production zde vyráběla pro BBC válečnou minisérii World on Fire zaměřeného na osudy obyčejných lidí za 2. světové války, ve které uvidíme americkou herečku Helen Hunt (držitelku Oscara za hlavní roli ve filmu As Good as It Gets) a Lesley  Manville (nominovanou na Oscara za roli Cyril ve Phantom Thread). Produkce v České republice utratila 300 mil. Kč. 

V České republice se také vyráběla část velkofilmu Spiderman: Far from Home, v režii Jona Wattse, který právě přichází do našich kin.  Tento film se kromě Prahy a Liberce natáčel v Evropě také v Londýně a Benátkách. 

Kromě tzv. uznatelných nákladů, které procházejí důkladným auditem, a z nichž zahraniční producent dostává zpět 20 %, dosahovaly podle statistiky APA další náklady zahraničních filmových společností v České republice v průměru 3–30 % dalších zahraničních investic. 

Poté, co se reklamní produkce vzpamatovaly z ekonomické krize a začaly postupně nabírat dech, dopadlo na ně ukončení intervencí České národní banky na jaře 2017, které zahraničním klientům zakázky v ČR zdražilo. Nejtíživějším problémem, se kterým se však potýkaly, byla novela silničního zákona, jež od začátku roku 2016 prodloužila termíny k získání povolení pro zábor lokací a snížila flexibilitu produkcí vůči zahraničním partnerům. Navzdory snahám APA a jejím koordinovaným aktivitám se Státním fondem kinematografie i Unií Lokačních manažerů vůči všem zodpovědným státním institucím i municipalitám však již třetím rokem pokračuje dramatický přesun zahraničních i domácích klientů do jiných zemí, kde jsou legislativa i místní samospráva vůči audiovizuálnímu průmyslu výrazně vstřícnější. Pouze pár společností působících v oblasti reklamní produkce se s těmito překážkami byla schopna vyrovnat a obraty udržet ve výši roku 2017, zvednout se je podařilo jen naprostému minimu.

Kromě nákladů, které prošly účetnictvím českých produkcí, zde jejich zahraniční klienti v oblasti reklamy utratili za cestovní náklady, ubytování a stravování zahraničních štábů v průměru dalších 3-10 % objemu zahraničních investic. 

Česká filmové a televizní produkce dosáhla v loňském roce historického maxima, obraty členů APA překročily rekordní hranici 1,5 mld. Kč. Jak jsme však upozornili již výše, 400 mil. Kč jsou náklady na natáčení filmu producenta Petra Jákla Jan Žižka.  I při korekci dat o tento mimořádný projekt se však obraty členů APA v oblasti domácí produkce zvedly ve srovnání s rokem 2017 o 8 % a opět překonaly 1 mld. Kč. Stabilizace institucionálního rámce i financování Státního fondu kinematografie se již druhým rokem významně promítá do možností a produktivity českých filmových produkcí. 

Podruhé letos členové APA identifikovali obraty dle primárních způsobů distribuce: obraty za českou nezávislou produkci určenou pro kina dosáhly 1.115 mld. Kč (715 mil. Kč bez obratu k projektu Jan Žižka), pro televizní vysílání 358 mil. Kč a pro on-line distribuci 49 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 se navýšil objem produkce pro kino distribuci (o 110, resp. 510 mil. Kč) i domácí on-line platformy (o 21 mil. Kč), objem televizní produkce mírně poklesl.

Televizní vysílatelé jsou důležitým partnerem nezávislých producentů, navíc se začínají mezi diváky postupně prosazovat domácí on-line platformy. V České televizi došlo v loňském roce k mírnému navýšení podílu výroby nezávislých producentů, a to o 3 %. 

Srovnání podílu externí výroby v ČT (nezahrnuje sport, zpravodajství, akvizice):

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Podíl externí výroby 

39 %

38 %

29 %

37 %

35 %

38 %

(Zdroj: Česká televize)

Divácká popularita české produkce na loňský rekordní výsledek nedosáhla 

Distributoři uvedli v roce 2018 do kin v České republice rekordních 298 filmů, z toho celkem 70 premiérových snímků z domácí produkce: 39 hraných celovečerních filmů (32 v roce 2017), 29 dokumentů (21 v roce 2017) a 2 animované (2 v roce 2017). Do kin v České republice přišlo v roce 2018 celkem 16,344 mil. diváků, což je nejvyšší návštěvnost za uplynulých 25 let. Podle údajů Unie filmových distributorů (UFD) dosáhly tržby v loňském roce 2,269 mld. Kč, což představuje nárůst o 13% oproti roku 2017. 

Srovnání návštěvnosti a tržeb v českých kinech mezi roky 2016–2018

Rok

Představení

Diváků

Čisté tržby

Prům. vstupné

2016

471 202

15 621 923

2 011 044 198 Kč

128,73 Kč

2017

493 900

15 233 432

2 004 245 131 Kč

131,57 Kč

2018

 544 243

     16 344 483

2 268 942 623 Kč

    138,82 Kč

Loňské premiéry české produkce žádný významný divácký hit nepřinesly. Nejúspěšnější loňskou premiérou domácí produkce byl snímek Po čem muži touží, v kinech jej shlédlo přes půl milionu diváků, dále zaujala Tátova volha (348 tis diváků). Mezi 50 nejnavštěvovanějšími filmy je za rok 2018 celkem 16 snímků z domácí produkce (10 v roce 2017).

Nejnavštěvovanějších 10 filmů v českých a moravských kinech za rok 2018:

Poř. Titul Produkce Předst. Diváci
1 Bohemian Rhapsody UK 11 550 1 073 638
2 Avengers: Infinity War USA 13 622 631 252
3 Po čem muži touží CZE 10 730 558 988
4 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená USA 14 805 491 501
5 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zloč UK 9 578 473 131
6 Jurský park: Zánik říše USA 10 769 407 221
7 Venom USA 8 773 388 925
8 Padesát odstínů svobody USA 7 022 360 449
9 Úžasňákovi 2 USA 11 560 351 163
10 Tátova volha CZE 7 773 348 082

Celkem přišlo v roce 2018 na české filmy 3,39 mil diváků, což je přibližně stejně jako v předchozím roce. Podíl návštěvnosti domácí produkce dosáhnul 23,5 %, v roce 2017 to bylo 23,3 %. 

Rok 2018 z pohledu producentů animovaných filmů

Hurvínek a kouzelné muzeum se stal nejprodávanějším českým filmem možná všech dob – viděli ho diváci ve více než 95 zemích světa. Ukazuje se, že v animaci je důležitá také formální stránka projektu. Výše investice ovlivňuje kvalitu zpracování, která je jedním z měřítek pro distributory.

Rozběhlo se natáčení dlouho připravovaného velkého koprodukčního loutkového projektu Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové Myši patří do nebe na motivy stejnojmenné knížky Ivy Procházkové a v plném proudu jsou práce na animaci celovečerního snímku Michaely Pavlátové Moje slunce Maad podle předlohy Petry Procházkové – producent Negativ, francouzský koproducent Sacrebleu. Tento projekt získal historicky nejvyšší podporu Státního fondu kinematografie pro celovečerní animovaný film. Do realizace se blíží také celovečerní filmy Život k sežrání (r. Kristina Dufková) a Tonda, Slávka a Genius (Nutprodukce, režie Filip Pošívač, scénář Jana Šráková).

Projekt společnosti MAUR film O nepotřebných věcech a lidech vyhrál Visegrád Animation Forum 2018 a také získal cenu Eurimages developement za nejlepší prezentaci a vývoj v rámci Cartoon Movie. Významné mezinárodní úspěchy měly ale také krátké formáty: Katka Karhánková si přinesla cenu z Berlína za Plody mraků, z letošního Annecy si české filmy odnesly rekordní tři ocenění. Studenti animace na FAMU získala 65%  všech ocenění, které škola získá na světových festivalech.

Tyto výsledky česká animace dosáhla díky rozumné koncepci Státního fondu kinematografie. Díky ní se daří více podporovat vývoj a na kvalitní stěžejní projekty se dostávají rozumnější objemy prostředků. České animaci ale chybí animované seriály. Seriálová tvorba ve světě tvoří 90 % celkové výroby animace.  Seriálová tvorba je velkou výzvou pro tvůrce, ale zejména pro Českou televizi.

Rok 2018 z pohledu producentů dokumentárních filmů

Minulý rok znamenal pro český dokument úspěch v kinech, Planeta Česko Mariána Poláka si připsala téměř 100 tisíc diváků. Mezi nominanty na Českého lva porazila i hrané filmy, jako je Hastrman nebo Jan Palach. Mezi dokumenty nominované na Českého lva se prosadil i festivalový hit: Až přijde válka Jana Gebrta byla po premiéře na Berlinale vybrána na více než 20 festivalů. V obou případech, stejně jako u vítězného snímku King Skate, šlo přitom o režisérské celovečerní debuty. Spolupráce s veřejnými institucemi vyvrcholila na největším a nejdůležitějším dokumentárním festivalu IDFA v Amsterodamu, který poprvé uvedl speciální českou večeři a jako hlavního hosta festivalu uvedl Helenu Třeštíkovou, která zde představila retrospektivu své tvorby.

Z úspěšných loňských minoritních koprodukcí jmenujme alespoň Svědky Putinovi ruského režiséra Vitalije Manského, který vyhrál MFF KV a pak se úspěšně prezentoval na mnoha mezinárodních festivalech. 

APA těší i spolupráce na industry akcích jihlavského festivalu, East Doc Platform a dok.inkubátoru. Všechny tyto české akce mají skvělou pověst v mezinárodním měřítku a pomáhají uvádět české projekty na mezinárodní scénu. Zvýšil se i počet dokumentů, které úspěšně žádají o filmové pobídky, což pomáhá dokumentární produkci finančně stabilizovat.

<<< ZPĚT