AKTUALITY

Doporučení SFKMG týkající se Covid – 19 a AVD výroby

Vážení,

 

Dovoluji si tímto informovat Vás o následujících skutečnostech. 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesení vlády číslo 199 na téma 30 osob není zcela jasné, neb jak už bylo na webu SFKMG konstatováno, pokud není omezen průmysl jako takový a výroba AVD je průmysl, není explicitně výroba zakázána. Nicméně je velice vhodné uvažovat logicky, kdy výroba AVD je „zbytností“ na rozdíl od výroby věcí nezbytných a tedy zachování chodu průmyslu. 

Tedy racionálně zhodnoceno, chápeme všichni negativní ekonomické dopady zastavení výroby AVD, ale 

  • Důrazně bych doporučila zvážit pokračování v natáčení roztočených projektů 
  • Nedoporučuje se natáčení s neidentifikovanou skupinou komparsistů  
  • Nedoporučuje se zahajování výroby nových AVD 
  • Když už je nutné ve výrobě pokračovat, tak se striktním dodržování hygienických podmínek, 
  • podepisování potvrzení bezinfekčnosti, 
  • minimalizace štábů

Většina subjektů poskytujících pronájem interiérů z důvodu ochrany vlastních zaměstnanců natáčení neumožňuje. Veškeré posuny v natáčení a povinnosti dodržování lhůt vyplývajících z Rozhodnutí o udělení podpory, Osvědčení o registraci či evidenci SFKMG aktuálně řešíme s MKČR. 

Žádám Vás tedy o maximální obezřetnost při dodržování výše uvedeného.

Další omezení v důsledku prokázání výskytu koronaviru nedokáže SFKMG předjímat a toto doporučení tedy další doposud neznámá omezení nepredikuje.  

 

S pozdravem 

Helena Bezděk Fraňková 

Ředitelka 

Státní fond kinematografie 

<<< ZPĚT