AKTUALITY

Audiovizuální průmysl – COVID 19 – DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PRODUCENTY

1. Dokumentujte škody

 • Pokud bude stát nahrazovat škodu nebo pojišťovny vyplácet plnění nebo pokud budete žádat o bezúročný úvěr COVID nebo jinou podporu, bude nezbytné, abyste byli schopni doložit, že vám vznikla škoda v příčinnésouvislosti sopatřeními vlády, jako jsou zavřené hranice, karanténa některých členů štábu, výpadek příjmů zkinodistribuce, odložená premiéra, zrušený festival apod.
 • Jestliže máte ústně domluvené lokace, štáb, dodavatele, deal memos apod., zachyťte obsah dohody i dodatečně písemně, abyste mohli existenci smlouvy doložit.

 • Při rušení pronájmu, dodávek nebo jiného plnění vyžadujte od svých partnerů písemné stanovisko s uvedením důvodů, nejlépe formou dopisu.

 • Pokud budete dokumentovat škody, rozlišujte, kdy jste museli rušit natáčení zdůvodu, že herec byl na kontrole ulékaře nebo byl sám nemocný a kdy z důvodu, že se herec nemohl dostavit v důsledku vládních opatření nebo karantény. Výpadek zprvně jmenovaného důvodu pojišťovna hradí, výpadek z důvodu pandemie obvykle nikoli (u výpadku z důvodu úředního zásahu bude záležet na konkrétní pojistné smlouvě a postoji pojišťovny k souběhu příčin pojistné události).
   

2. O vzniku škody a důvodech škody informujte bez odkladu pojišťovnu.

 • Pokud rušíte natáčení, zvažte výpověď pojistné smlouvy, pokud odkládáte natáčení, budete zřejmě muset prodloužit pojistnou smlouvu anebo aktualizovat odhad rizik.

3. Zvažte možnost žádosti o úvěr COVID II

 • Úvěr COVID byl zastaven pro naplnění počtu žádostí, nicméně v horizontu dvou týdnů bude spuštěno pokračování úvěru ve spolupráci s komerčními bankami.

 • Úvěr bude možné použít (výlučně) na provozní výdaje, vč. materiálu, nikoli na investice, nikoli na překlenovací úvěry nebo na kompenzaci tržeb apod.

 • Úvěr bude možné použít i pro mikropodniky a OSVČ (na rozdíl od úvěru COVID I)

 • K žádosti o úvěr budete muset doložit, že váš provoz byl zasažen vládními opatřeními (odstoupení od smlouvy, zprávy dodavatelů, doklad o hercích v karanténě, doklad o zrušeném natáčení apod.).

 • Pravděpodobně bude vyžadováno osobní ručení jednatele nebo zajištění směnkou.

4. Natáčet teoreticky můžete, prakticky ne

 • Stávající opatření vlády nezakazují průmyslovou výrobu, natáčení ani podnikání, včetně účasti zaměstnanců i OSVČ na těchto aktivitách.
 • Fakticky se budete potýkat s problémy jako je rušení lokací, neochota nebo nemožnost štábu účastnit se natáčení a hlavně povinnost nosit roušky (viz níže), nicméně lze zajišťovat alespoň většinu studiových prací, animovanou výrobu apod.
 • Technicky největší problém je povinnost nosit roušky podle krizového opatření vlády 106/2020 Sb. Kdekoli mimo bydliště. Toto opatření nedovoluje výjimky pro výkon zaměstnání nebo povolání či pobyt na pracovišti a vzato do důsledků vyžaduje i po hercích nošení roušky. To se u filmu de facto rovná zákazu natáčení.
5. Daňové záležitosti
 • Vláda prominula sankce v případě pozdního placení daní (zatím však nikoli plateb na sociální a zdravotní pojištění!), ale pouze po prokázání souvislosti s koronavirem! Viz výše k nezbytnosti dokumentace.

 • U záloh není nařízení jasné, spíše než neplacení záloh doporučujeme požádat o snížení záloh – finanční úřady mají pokyn žádostem vyhovovat, pokud doložíte souvislost s koronavirem.

6. MPSV ohlásilo příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd

7. Příspěvek na OČR pro OSVČ

 • PČR schvaluje zákon umožňující zpětnou výplatu ošetřovného pro OSVČ z prostředků MPO

 • Vedle toho stát bude vyplácet ošetřovné i zaměstnancům po uplynutí prvních 9 dnů

8. Slovenský fond
 • Slovenský AVF zatím neposouvá termín 31. 3. 2020 na podávání žádostí k aktuálním výzvám, lze je ale podat elektronicky a některé přílohy doplnit později

 • Více zde

<<< ZPĚT