AKTUALITY

APA NEWSLETTER #1

Začínáme dnes – NEWSLETTER č. 1!

1. Včera se sešlo představenstvo APA a stanovilo kroky, kterými se bude APA v blízké budoucnosti zabývat.

  • - Dnes vyšla TZ se souhrnem dopadů Covid 19 na AV průmysl.
  • - V blízké době vám zašleme dotazník se sběrem dat, které budeme potřebovat pro argumentaci směrem k vládě. 
  • - Připravujeme rádce v oblasti pojištění (co vše dokladovat, jaké materiály, smlouvy atd. je potřeba shromažďovat) a i rádce bezpečnosti práce (co vše dodržovat až se natáčení opět rozeběhne, nebude toho asi málo).
  • - Vstupujeme v jednání s MPO a MK.
  • - Pravidelně dodáváme potřebné informace, které za nás vůči vládě a státu komunikuje HK.
2. Českomoravská záruční a rozvojová banka  poskytuje úvěry, což asi všichni již víte. V současné době je příjem žádostí zastaven, je potřeba sledovat jejich web a media až se program znovu otevře.  Dle HK MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů. Peníze budou směřovat na bezúročné půjčky nebo záruky na úvěry pro nejmenší podnikatele. Můžete si mezitím prostudovat jejich podmínky https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

3. Zasílám i informace, které zaslala HK. HK ČR včera večer spustila za pomoci společnosti NEWPS nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů. Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru můžete nalézt na užitečném odkazu Ministerstva průmyslu a obchodu: BusinessInfo.czKromě webu Hospodářské komory ČR doporučuji rovněž sledovat facebookové stránky, Hospodářské komory a Právního elektronického systému, kde plánujeme publikovat vybrané dotazy/odpovědi či podněty.

4. Problematika úlev na pojistném zatím není centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách ČSSZ a konkrétní zdravotní pojišťovny. Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Dostupné informace jsou na webových stránkách HK vč. informací k liberalizačnímu balíčku a informací k posečkání úhrady daně (cca uprostřed strany). 

5. Od HK je možné získat i certifikát zásahu vyšší moci. S ohledem na současnou situaci vystavuje HK certifikát s 50 % slevou. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Podrobnější informace naleznete včetně ceníku zde.

6. Mnoho informací budeme komunikovat i v naší uzavřené skupině na FB. Budeme rádi když se přidáte!
 

<<< ZPĚT