AKTUALITY

APA NEWSLETTER #11

                                                                                                                                                  V Praze dne 16. dubna 2020
 
 
Výjimka z nošení roušek pro herce a performery v oblasti audiovize, divadla, hudebních a dalších kulturních akcí
 
 
Velmi pozitivně vnímáme současný vývoj epidemie covid19 a úspěchy České republiky při jejím řešení. Kvitujeme vládní plán na postupné uvolňování restriktivních opatření, vč. možnosti konání kulturních akcí do 50 osob od 8. června 2020. 
 
Chceme ale touto cestou upozornit na skutečnost, že výroba audiovizuálních děl a celá řada kulturních akcí bude i po tomto datu znemožněna povinností nošení roušek. Nelze si totiž představit, že by např. herci při natáčení filmu nebo v divadle měli v záběru či na jevišti na obličeji roušky. Tím by jím byl znemožněn praktický výkon role (nesrozumitelnost dialogů, absence výrazu) a došlo by k omezení výsledného uměleckého efektu. Toto omezení se netýká jen filmu, televize a divadla, ale také hudebních a tanečních vystoupení a dalších kulturních akcí postavených na performačním výkonu.
 
Dovolujeme si tedy jménem níže uvedených subjektů požádat o výjimku z povinnosti nošení roušky pro vybrané performery v oblasti audiovize, divadla a hudební produkce. Samozřejmě za podmínky, že budou dodrženy hygienické a bezpečnostní podmínky během natáčení či konání akce:
 
-       herci a performeři budou mít negativní test na covid19 a budou testováni opakovaně
-       ostatní spolupracovníci a diváci budou mít i nadále ochranné pomůcky, zejména roušky
-       povinnost nošení roušek pro herce a performery bude i nadále platit mimo výkon jejich role před kamerou nebo na podiu
-       organizace natáčení a kulturních akcí bude probíhat tak, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost osob bez ochrany, např. tím že budou mít oddělené zázemí, bude dodržen 2m odstup mezi herci a diváky nebo herci a filmovým štábem
-       bude umožněno pravidelné dezinfikování a větrání prostoru natáčení nebo konání kulturní akce, vč. možnosti osobní dezinfekce štábů a návštěvníků akcí
-       členům štábů bude pravidelně měřena teplota, při podezření nákazy bude člen štábu vyměněn
 
 
V příloze naleznete podrobný materiál shrnující základní bezpečnostní pravidla, která byla sestavena pro zabezpečení ochrany před nákazou Covid 2 během natáčení a konání akcí.
 
Jsme připravení poskytnout všechny potřebné informace o možnostech bezpečnostních opatření a pomoci s hladkým průběhem postupného uvolňování restriktivních opatření.
 
Profesní organizace a instituce podporující tuto výzvu ke dni 16.4. 
 
Asociace producentů v audiovizi, Česká televize, Asociace komerčních televizí, Státní fond kinematografie a Asociace nezávislých divadel

<<< ZPĚT