KALENDÁŘ

FILMAŘSKÁ OBEC ŽÁDÁ TRANSPARENTNOST PŘI UDĚLOVÁNÍ DOTACÍ A APELUJE NA MINISTRA KULTURY

V reakci na výsledek zasedání Rady Státního fondu kinematografie, která ve dnech 25.—27. listopadu jednala podpoře výroby celovečerních filmů, se zástupci filmařské obce - režiséři, scénáristé, producenti, pedagogové i studenti FAMU - obrátili otevřeným dopisem na ministra kultury Daniela Hermana s apelem ve věci nominace a volby členů Rady Fondu, kteří by se měli ujmout svých mandátů na jaře příštího roku. Vyzvali dále stávající členy Rady Státního fondu kinematografie, aby zveřejnili podrobnosti hodnocení projektů a vyvrátili tak pochybnosti o nestranném rozhodování některých členů. Oba otevřené dopisy podepsala Asociace producentů v audiovizi (APA), Filmový a televizní svaz (FITES), Asociace režisérů a scenáristů (ARAS), Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění prostřednictvím děkana a souhlasného usnesení Akademického senátu, Institut dokumentárního filmu a Asociace provozovatelů kin.

Poprvé od vzniku Státního fondu kinematografie došlo minulý týden k bezprecedentní situaci, kdy se většina členů Rady Fondu, včetně jejího předsedy a místopředsedy, odmítla ztotožnit s rozhodnutím Rady o udělení podpory a veřejně se od něj distancovala. „Naše odpůrné stanovisko není založeno na odporu k jinému názoru, nýbrž na odporu k nestandardnímu a netransparentnímu postupu mimo stanovená pravidla. Tímto postupem se rozhodování Rady Fondu stává nesrozumitelným a celá Rada ztrácí na důvěryhodnosti“, reagovala v pátek část radních. Od rozhodnutí Rady se distancovali její předseda Petr Vítek, místopředseda Vladimír Soják, Tereza Czesany Dvořáková, Jaromír Kallista, Jiří Voráč, podpořily je také další dvě členky Rady, Tereza Brdečková a Zuzana Kopečková, které se hodnocení této výzvy neúčastnily z důvodu podjatosti.

Zbývající část Rady - Jana Škopková, Sylva Legnerová, Zdena Štěpánková, Pavel Dragoun a Ludvík Klega tak čelí podezření z účelové manipulace s bodováním projektů. To „zásadně narušuje důvěru v regulérnost rozhodování Rady. Pokud byly některé projekty úmyslně podhodnoceny a v rozporu s interními pravidly Rady nízko obodovány, došlo nejen k ovlivnění výsledků, ale i k poškození těchto projektů směrem k ostatním institucím, partnerům i zahraničním koproducentům. Žádáme Vás proto, abyste zveřejnili podrobnosti hodnocení projektů ze zasedání Rady, zejména pak bodové hodnocení projektů jednotlivými členy Rady. Jedině tímto krokem bude možné vyvrátit pochybnosti o nestranném rozhodování některých členů Rady“, píší signatáři otevřeného dopisu členům Rady. Pokud se při rozhodování Rady Fondu prokáže porušení zákona, budou filmaři požadovat revokaci usnesení Rady a odvolání členů Rady, kteří se jej dopustili.

V souvislosti s právě probíhajícím procesem výběru členů nové Rady Státního fondu kinematografie, kteří by se měli ujmout svého mandátu, apelují filmaři na ministra kultury Daniela Hermana: „Pokud Rada Fondu bude sestávat ze členů bez autority, budou její rozhodnutí ze strany žadatelů právem napadána, Fond nebude vnímán jako odborné pracoviště respektované filmařskou obcí. Přijetím nekompetentních a v oboru nerespektovaných radních vzniká prostředí, které vede ke klientelismu a podléhá lobbistickým tlakům. “Aby byla nová Rada ve svém rozhodování zcela nezávislá a důvěryhodná, žádají jej, aby poslanecké sněmovně, která bude v nejbližších týdnech nové radní volit, postoupil kandidáty se širokou podporou, kteří mají alespoň dvě nominace profesních organizací a filmových institucí. „Jen takoví kandidáti nebudou rozhodovací proces Rady ohrožovat svou nekompetentností nebo významným střetem zájmů“, píší filmaři v otevřeném dopise ministru Hermanovi.

V Praze, dne 1. prosince 2014

 

— aktualizace: 3. prosince 2014

REAKCE FILMAŘSKÉ OBCE NA ROZHODNUTÍ RADY FONDU

K otevřeným dopisům ministrovi kultury Danielu Hermanovi a členům Rady Státního fondu kinematografie, kterými filmařská obec reagovala na výsledek zasedání Rady Fondu z 25.-27. listopadu, se dále připojili:

Asociace českých kameramanů, Marek Jícha, prezident

Asociace filmových střihačů a střihaček (A.F.S.), Šimon Špidla, předseda výboru

členové Filmové a televizní sekce při Českém centru PEN klubu

Asociace animovaného filmu, Martin Vandas, předseda

<<< ZPĚT