ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN

STIPENDIA

APA nejen dlouhodobě zastupuje zájmy svých členů, funguje jako informační zdroj napříč audiovizuálních sektorem, ale dbá také na kultivovanost českého audiovizuálního prostředí.

Profesionalitu a vzdělanost v producentském oboru APA podporuje prostřednictvím finančních stipendií/dotací pro producenty. Na podnět samotných producentů vznikl „Program na podporu účasti producentů na vzdělávacích programech“ a oficiálně funguje od roku 2013


  • Podpora není udělována automaticky, výběr provádí představenstvo APA. Stipendia jsou udělována až do výše 50 % kurzovného (avšak v maximální výši 1.000 EUR). O stipendium mohou žádat i studenti filmových škol nebo producenti, jež nejsou členem APA. Podmínkou je zaslání vyplněné žádosti včetně příloh. Uzávěrky žádostí v tomto roce jsou 30. dubna, 31. srpna a 20. prosince. Rozhodnutí o udělení finanční podpory obdrží žadatel do 14 dnů po rozhodnutí představenstva, stipendium je udělováno na kurzovné, které probíhá v kalendářním roce podání žádosti.
  • Žádosti o stipendia se podávají naskenované na emailovou adresu apa@asociaceproducentu.cz
  • Po absolvování vzdělávacího programu je povinností stipendisty předložit závěrečnou zprávu, která je následně zveřejněna na webu APA.